Rytmik og salmer for 1-6 årige

Styrk dit barns motoriske og sproglige udvikling
Rytmik og salmer for de mindste er en musikalsk legestue hvor bevægelse, sang, spil på instrumenter og brug af diverse rekvisitter er en del af undervisningen.
Vi lærer hvordan man bruger musikken i hverdagen på en let måde, og hvordan det støtter op omkring barnets sanseudvikling og den motoriske, sproglige og sociale udvikling. Børnenes fantasi og spontanitet er med til at forme legene.

Rytmik og salmer i Bellahøj kirke
henvender sig til forældre med børn i alderen 1-6 år. Det er en stund på 45 minutter, hvor børn og forældre får mulighed for at synge og lege sammen i det smukke kirkerum.
Børnene får samtidig videregivet en vigtig kulturarv gennem kendskabet til salmer, børnesange, lege og remser. Efter musikken byder kirken på lidt at spise og drikke.

Hvor og hvornår: 
Vi mødes lørdag formiddag i Bellahøj kirke, Frederikssundsvej 125A, 2700 Brønshøj. Vi er som udgangspunkt i kirke rummet. Hvis der er en anden kirkelig handling samtidig med, at vi har rytmik og salmer, flytter vi til et af kirkens andre rum
Buslinje 5C har stoppested lige foran kirken. 

Tilmelding og betaling
Det koster 400 kr. for deltagelse i et forløb på 10 gange. Hvis du starter midt i et forløb betaler du for de gange, der er tilbage. 
Klik her for at åbne tilmeldingsformularen. Når din tilmelding er registreret, vil du modtage en sms med dato og tidspunkt for jeres første mødegang samt det beløb, du skal indbetale, hvis du starter midt i et forløb.
Beløbet indbetales til kirkens konto: Reg. nr. 2191 kontonr. 8982661545 eller via Mobile Pay til +20302064. Vigtigt! Husk at skrive: ”rytmik + dit navn” ved indbetalingen.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Kirkens kontor på tlf.: 38 28 55 58 
Anette Riis på mobil 24 24 02 13 eller E-mail: mail@praise.dk.
NB: Det kan, efter aftale med Anete, også være muligt at springe på et forløb undervejs og kun betale for de resterende gange. 

Musikpædagog leder undervisningen 
Anette er uddannet sanger og musikpædagog med over 30 års undervisningserfaring. Hun har undervist i babymusik og musik for 1-6 årige i en årrække i Den Danske Folkekirke samt på musikskoler og institutioner. Ved siden af undervisningen har hun en karriere som professionel gospel sanger. 
Du kan læse mere om Anette og se hendes CV på www.praise.dk