Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

​3. søndag i fasten ved sognepræst Louise Miskow

​3. søndag i fasten ved sognepræst Louise Miskow


# Præstens blog
Udgivet søndag d. 15. marts 2020, kl. 00:00

Vi befinder os i kirkeårets fastetid. Og det gennemgående tema for evangelieteksterne i denne tid, er kampen mellem godt og ondt – mellem Gud og Djævlen, mellem sandhed og løgn. Dagens evangelietekst er ingen undtagelse. Kampen bliver mere og mere intens og teksten i dag afspejler den noget uforsonlige kamp. Det fyger gennem luften med grove beskyldninger fra både Jesus og de jødiske ledere. For hvem besidder nøglen til sandheden og hvem er børn af Djævlen – børn af løgnen?!

Det er næsten umuligt at høre ordene fra dagens evangelietekst uden at have den hastigt spredende coronavirus som bagtæppe. For i disse timer, dage, uger og måneder foregår der en uafbrudt kamp - en kamp i kap med tiden. Måske man kan gå så vidt som til at sige, at der foregår en kamp mod det onde – et onde som har fået navnet Corona.

Vi befinder os i en undtagelsestilstand – hele Danmark er sat på den anden ende. Skoler, børnehaver og offentlige institutioner er lukket ned. Ja, selv folkekirken er lukket. Og nu er de danske grænser også lukket. Alt sammen for at passe på den danske befolkning – på dig og mig!  

Og så er der angsten. Angsten på grund af uvisheden. Vil den ramme mig og mine kære? Hvad med de ældre og udsatte? Dagligt foregår der en kamp i vores indre – en kamp for at holde angsten og frygten nede.

Vi har alle et ansvar i denne kamp mod corona. Det eneste vi dybest set kan gøre er at tage hensyn og vise omsorg for hinanden. Og det gør vi paradoksalt nok ved at holde os fra hinanden, selvom det er svært. Men det er den måde næstekærlighedsbuddet kan komme til udtryk på i disse undtagelsestilstande.

Vi er heldigvis ikke alene i vores kamp. Det er netop det som evangeliet fortæller os gang på gang. For Jesus selv siger til os ved dåben: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og disse ord er i denne tid utrolig vigtige at huske på. For i disse ord ligger, der et løfte om, at vi aldrig skal vandre alene – vi skal ikke kæmpe alene. Ordene er en uudtømmelig kilde til trøst, mod og støtte. De er i den grad gavnlige, især i disse coronatider, hvor der er svære kampe, der skal kæmpes.