Ældregudstjeneste

APR
17

Ældregudstjeneste


Onsdag d. 17. april 2019, Kl. 14:00 til kl. 15:00
Bellahøj Kirke
Johanne Haastrup
© Folkekirkens billeddatabase

Gudstjenesten er tilrettelagt, så det er nemt at deltage for dig, der er ældre.

• Præsten vælger kendte salmer og der er orgelmusik til.

• Du kan blive siddende under tekstlæsninger, velsignelse osv.

• Præsten kommer rundt til den enkelte med nadver, så alle kan blive siddende under hele gudstjenesten.

Hvis du er dårligt gående, kan du bestille kirkebil. Ring til kirketjenerne på tlf. 24 62 19 30 senest kl. 13 dagen før.