Første fase 2012

Læs pressemeddelselsen her

Lokalavisen Brønshøj Husums omtale af kirkelukning (d. 1. maj) her Lokalavisen Brønshøj Weekends omtale af markedsdagen på Utterslev torv

Se interviewet "Kampen om en kirke'" her