Forretnings- og Personaleudvalg

Menighedsrådets Kirke- og  Forretnings/Personaleudvalg udgøres af

Formand og kontaktperson - Lis Lynge
Næstformand - Michael Heller
Sognepræst - Peter Møller Jensen
Kontaktperson - Inger Lise Larsen
Kirkeværge - Anders Holm
Daglig leder - Karen Tang Andersen

Udvalget mødes 14 dage før menighedsrådsmøder, udarbejder dagsorden og behandler eventuelle personalesager.

Forretningsudvalgsmøderne er åbne møder og der skrives referat. Kun behandling af personalespørgsmål sker på lukkede møder, og vil typisk være sidst på dagsordenen på det pågældende Forretningsudvalgsmøde.

Spørgsmål til Forretningsudvalget rettes til formanden eller ledende kordegn.