Kirkebil

Kirkebil til gudstjenester lørdag og søndag bestilles på tlf. 24 62 19 30 senest fredag kl. 13.00,
til aftengudstjenester på hverdage senest samme dag kl. 13.00