Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Bellahøj kirke søger rytmisk kirkemusiker på 12 t/ugl. pr. 01.03.21 eller efter aftale.

Er du vores nye musiker? 
Du skal gerne have klaver som hovedinstrument og du skal kunne synge, både solo og for på menighedens sang. Du har en uddannelse og/eller en baggrund indenfor den rytmiske musik.

Du skal indgå i vores musikerteam der på nuværende tidspunkt består af kirkens musikansvarlige, pianist og sanger Merete Ørting Lahey, musikerassistent Oliver Hoiness samt Mikael Rahbæk Andreasen.
Du skal indgå i musikalske opgaver i forbindelse med vores gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Bellahøj kirke er sognekirke for Bellahøj og Utterslev, beliggende på kanten mellem Brønshøj og Nordvest – med et ben i hver lejr. Vi er en kirke med kant, som har valgt at gå lidt andre veje end vores nabokirker, både musikalsk og liturgisk. Vi er et team af engagerede mennesker, der brænder for vores arbejde.

Musikalsk bruger vi flygel, guitar og lejlighedsvis andre instrumenter til kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Orgelet er ”gået på pension” og anvendes kun meget sjældent.

Vores musik tilpasses den enkelte opgave, uanset om det er en højmesse eller en kirkelig handling: 
Vores musik ved Bellahøjmessen - kirkens søndagsgudstjeneste - tager udgangspunkt i dagens tema, som afklares i samarbejde med præsterne.
Ved de kirkelige handlinger er vi meget lydhøre overfor de pårørendes ønsker, og vi lægger vægt på at gøre handlingen så personlig som mulig. 
Du vil komme til at fortolke de klassiske salmer, de nye fra Kirkesangbogen, samt et bredt udvalg fra den rytmiske musiks verden, alt fra Cohen, Dylan og Bowie til helt nyskrevne værker.

Har du lyst og engagementet til at bidrage til kirkens musikalske profil og fortsatte udvikling?
Er du fleksibel og omstillingsparat? Opgaverne ved de kirkelige handlinger kan komme med kort varsel.

Så send os en ansøgning med relevante bilag stilet til Bellahøj-Utterslev menighedsråd ved menighedsrådsformand Lis Lynge - mail 9182fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 2. februar 2020.
Vi forventer at afholde samtaler og prøvespil tirsdag den 23. og onsdag den 24. februar 2021.
Skulle du blive tilbudt stillingen, vil vi efter aftale med dig indhente referencer samt indhente en lovpligtig børneattest.

Har du spørgsmål i forbindelse med stillingen, er du velkommen til at kontakte kirkens musikansvarlige, pianist Merete Ørting Lahey på tlf. 29935041 - mail mereteorting@gmail.com eller menighedsrådsformand Lis Lynge på tlf. 61303497 - mail lislynge2700@gmail.com 

Læs gerne mere på kirkens hjemmeside https://bellahoejkirke.dk/ 

Løn og formalia
Som musiker vil du blive ansat ved Bellahøj-Utterslev sogn, med Bellahøj kirke, Frederikssundsvej 125A, 2700 Brønshøj som arbejdssted. I det daglige vil du referere til den musikansvarlige, med menighedsrådet som ansættelsesmyndighed.

Stillingen hører under overenskomsten for kirkemusikere og vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansnisteriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen for en kirkemusiker ansat på 37 t. aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Uopfordret ansøgning

Det  er altid muligt at sende en uopfordret ansøgning til formanden for menighedsrådet:
Lis Lynge pr. e-mail: 9182fortrolig@sogn.dk