Præsternes vagtplan

Vagtplan for kirkelige handlinger:

Uge

Uge 20: PMJ/ASSK

Uge 21: ASSK/LGM

Uge 22: PMJ/ASSK

Uge 23: ASSK/JOST

Uge 24: JOST/JOST

Uge 25: JOST/ASSK

Uge 26: ASSK/PMJ

Uge 27: ASSK/PMJ

Uge 28: PMJ/NN

Uge 29: NN/PMJ

Uge 30: PMJ/JOST

Uge 31: NN/PMJ

Uge 32: PMJ/NN

Uge 33: JOST/ASSK

Uge 34: ASSK/JOST

Uge 35: NN/ASSK

Forkortelserne står for:

NN: Barselsvikar for Louise Miskow, JOST: Johanne Haastrup, PMJ: Peter Møller Jensen, ASSK: Asser Skude

Kontakt til kirkekontoret

Kirkekontoret træffes på 38 28 55 58 og/eller sms 20302064

Bisættelse eller mindehøjtidelighed

UPDATE pga. Covid-19 (20.03.20)

I Bellahøj kirke har præster, provst og menighedsråd besluttet, at følget ved bisættelser, som udgangspunkt, begrænses til max. 6 gæster + præst og musiker i kirkesalen, og bedemand + kirketjener i våbenhuset. I alt 10.
De pårørende er velkomne til at optage den kirkelige handling på video/alternativt facetime direkte fra handlingen. Dette skal dog være aftalt med præsten før den kirkelige handling begynder.  
Vi vil desuden tilbyde de pårørende, at når smittefaren er drevet over, kan der afholdes et åbent arrangement (bisættelse eller mindehøjtidelighed) med fuldt hus.

Vejledning til bedemænd:

https://www.folkekirkensit.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/Leverandoerer/...