Pinsehilsen

Pinsehilsen


# Bellahøj Kirke
Udgivet fredag d. 7. juni 2019, kl. 12:14
© Folkekirkens billeddatabase

Af sognepræst Asser Skude:

”Snart er det pinse, og pinsen omtales ofte som ”kirkens fødselsdag”. Her skete det glædelige såkaldte ”pinseunder”, at Guds ånd kom, gav disciplene én fælles identitet, ét fælles ståsted. Der gik det op for dem, at Guds ånd skaber liv og indgyder tro, håb og kærlighed i og mellem mennesker. Guds ånd giver disciplene nyt mod og et håb for fremtiden: Håb om hvordan de skal bringe budskabet om Guds søn ud i verden.

Da Helligånden faldt på apostlene pinsedag, kom evangeliet om den korsfæstede og opstandne Kristus dem ved på en ny måde. Derfor holdt apostlen Peter efterfølgende sin berømte pinseprædiken. Peters prædiken var vedkommende og tilhørerne følte sig ramt. "Det stak dem i hjertet", står der i Apostlenes Gerninger. Derfor spurgte de Peter: "Hvad skal vi gøre?” Hans svar var: "Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så vil I modtage Helligånden som gave, for løftet om Helligånden gælder både jer og jeres efterkommere – ja, alle dem som Herren, vores Gud vil kalde på fra både nær og fjern”.